Bilet na prezent Mom to be Event

Dziękujemy za zaufanie. Cieszymy się, że chcesz obdarować bliską osobę biletem na nasz Event. Wypełnij poniższy formularz swoimi danymi, otrzymasz wtedy fakturę. Następnie na Twojego maila zostanie wysłany bilet, który przekażesz osobie obdarowanej.

    Informacja
    Informuję, że podczas EVENTU BĘDĄ Z NAMI FOTOGRAFOWIE ORAZ FILMOWCY, z tego powodu wymagane jest udzieleni mi ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU osoby obdarowanej prezentem oraz osoby towarzyszącej (płeć kobieta). Zgoda zostanie przekazana do podpisu w dniu eventu.
    Treść zgody:
    Udzielam zgody Karolinie Pasieka-Mazur, NIP:8133807438, na wykorzystanie i przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w czasie Przyjęcia Mom to be Event (w dniu 19.06.2022), w tym sesji zdjęciowych i nagrań filmowych przeprowadzonych przez w/w podmiot, w celu reklamy i promocji działalności w/w podmiotu, w szczególności na stronach internetowych i mediach społecznościowych, a także udokumentowania przebiegu Przyjęcia.Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku w szczególności do celów stworzenia galerii internetowej oraz celów marketingowych w/w podmiotu oraz do celów marketingowych wszystkich partnerów Przyjęcia współpracujących z podmiotem. Zgoda obejmuje wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) wykorzystanie w sposób wybrany przez upoważnionych mojego wizerunku, w szczególności: - utrwalanie wizerunku na jakimkolwiek nośniku i w pamięci jakiegokolwiek urządzenia, - zwielokrotnianie wizerunku jakąkolwiek techniką, w tym drukarską, cyfrową, komputerową,- rozpowszechnianie poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie, w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.Wyrażam zgodę na wykorzystanie utrwalonego wizerunku w całości i w dowolnie wybranej części oraz na obróbkę graficzną utrwalonego wizerunku. Podmiotowi, o którym mowa w oświadczeniu przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania wizerunku całości lub w postaci dowolnych fragmentów.Wyrażam zgodę na stworzenie przez w/w podmiot galerii internetowej dostępnej na hasło dla wszystkich uczestników Przyjęcia, w której to dostępne będą zdjęcia zawierające mój wizerunek. Galeria będzie dostępna przez okres 12 miesięcy od dnia Przyjęcia.Wyrażam zgodę na zamieszczenie wykonanych fotografii na portalu Facebook.com, Youtube.com oraz stronach internetowych administrowanych przez w/w podmiot. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że w/w zgoda może powodować przetwarzanie mojego wizerunku technologią biometryczną, a także powoduje przekazywanie moich danych osobowych do państwa trzeciego. *